In sedinta de Consiuliu Local care a avut loc in data de 12.12.(a.c), a fost aprobata cuantumul taxei de salubritate. Mai jos regasiti sumele si cand trebuie platite acestea.

 • pentru persoanele fizice cu domiciliul permanent sau flotant 70 lei/an/persoana
 • proprietarii care detin locuinta sau casã de vacantã si nu au domiciliul în comunã, vor achita taxa de salubrizare în suma de 70 lei/an

Persoanele juridice care au sediu,punct de lucru sau desfasoara activitati economice pe raza comunei Faraoani:

 1. societâti comerciale – 300 lei/an;
 2. intreprinderi individuale, asociatii familiale, posta românã,cabinete medicale, persoane fizice autorizate – 150 lei/an;
 3. punct farmaceutic – 150 lei/an;
 4. congregatiile religioase – 70/an/persoanã;
 5. casele parohiale – 70 lei/an/persoanã;
 6. unitätile de învâtämânt din comunã – 300 lei/an/clädire ;
 7. unitätile de cult(biserici) – 150 lei an;
 8. UAT Faraoani – 300 lei/an

Persoanele fizice/juridice scutite de plata taxei sunt urmatoarele:

 • veterani de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
 • persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul -Lege nr.118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • fundatiile infiintate prin testament, constitute conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actini cu caracter umanitar,social si cultural;
 • organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicil sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil,familie, persoane cu handicap, persoane varstnice precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditile legil;
 • persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali a minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate;
 • persoanele plecate in strainatate care au acte de rezidenta;
 • elevii si studentii care fac dovada ca studiaza in alte judete (Scutirea se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare de la data prezentari actelor doveditoare(certificat de incadrare in grad, adeverinta de elev sau student,acte de rezidenta, documente privind suspendarea activitätii) insotite de cerere care se inregistreaza la registratura primariel.)
 • imobilele care nu sunt locuite de nicio persoanã. (in acest sens persona, ruda proprietarului care si-a asumat responsabilitatea achitarii impozitelor aferente imobilului, va depune o declaratie pe proprie rãspundere prin care va preciza ca în acel imobil nu se locuieste, însotità de copia certificatului de deces al proprietarului).
 • Familiile cu un numar mai mare de 6 membrii vor plâti taxa de salubritate numai pentru 6 persoane.

Taxa de salubritate se datoreaza anual cu termen de plata in doua rate egale astfel:
– 31 martie, pentru lunile :anuarie – iunie;
– 30 septembrie, pentru lunile:iulie-decembrie;

Sursa: Comuna Faraoani