Ocolul silvic aduce la cunoștința cetațenilor faptul că pentru ANUL 2023 tariful de asigurare a servicilor de pază pe bază de contract a suprafetelor de fond forestier aparținând persoanelor fizice și juridice, a căror proprietate nu depăseste 30 de ha se calculează conform ANEXA 2 la Lg. 46/2008 ( codul silvic) și este de:

  • 151,79 lei fără TVA, respectiv de 180,63 lei cu TVA 19% pe an și pe ha – în suprafetele din zona de deal ( cu altitudine cuprinsă între 301-700 m)
  • 265,64 lei fără TVA, respectiv de 316,11 lei cu TVA 19 % pe an și pe ha – în suprafetele din zona de câmpie ( cu altitudine mai mica de 300 m).

Proprietarii care fac dovada legală a proprietatii conform Codului Civil, pot depune cereri la Ocolul Silvic Bacău în vederea decontării contravalorii servicilului de pază de la buget în baza Codului Silvic, prin întocmirea uni nou contract de pază sau a unui act adițional la cel existent și valabil ( sa fi fost încheiat cu reprezentantul legal al titularului dreptului de proprietate).

Sursa: Comuna Faraoani