În ședința de Consiuliu Local care a avut loc în data de 20.12.(a.c), a fost aprobată cuantumul taxei speciale de pază, în comuna Faraoani.

Taxa este de : 36 lei/an/gospodarie.

De la plata taxei speciale de pază vor fi scutite urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) Veteranii de război, vaduvele de război și văduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
b) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completarile ulterioare;
c) Instituțiile sau unitațile care functionează sub coordonarea Ministerului Educației și
Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu exceptia incintelor folosite pentru activităti economice;
d) Fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta și ajuta instituțiile de cultură națională,precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar,social și cultural;
e) Organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură gazduire, îngrijire socială și medicală, asistență,ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap ;
f) Persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

Sursa: Comuna Faraoani