Anul solar 2022-2023 se structureazã astfel:

1 – Cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, pânã vineri, 21 octombrie 2022:
2 Vacantä – de sâmbatã, 22 octombrie 2022. pâna duminicã, 30 octombrie 2022:
3 – Cursuri – de luni, 31 octombrie 2022, pânã joi, 22 decembrie 2022:
4 – Vacantä – de vineri, 23 decembrie 2022, pânã duminica, 8 ianuarie 2023:
5- Cursuri – de luni, 9 ianuarie 2023, pânã vineri, 17 februarie 2023:
6 – Vacantä – de luni, 20 februarie, pânã vineri, 26 februarie 2023;
7 – Cursuri – de luni, 27 februarie 2023, pânã joi, 6 aprilic 2023;
8- Vacantä – de vineri. 7 aprilie 2023. pânã marti, 18 aprilie 2023;
9- Cursuri – de miercuri, 19 aprilie 2023, pânã vineri, 16 iunie 2023:
10 Vacantä – de sambäta, 17 iunie 2023. pânã duminica, 3 septembrie 2023.
Pentru clasele a XIl-a zi, a XIII-a seral si frecventã redusã, anul scolar are o duratã de 34 de saptãmani de cursuri si se incheie la data de 2 iunie 2023:
Pentru clasa a VIIl-a, anul scolar are o duratã de 35 de saptãmâni de cursuri si se incheie ladata de 9 iunie 2023:
Pentru clasele din invãtámântul liceal – filiera tehnologica, cu exceptia claselor a XIl-a zi, aXIlI-a seral si frecventã redusa, pentru clasele din invãtâmântul postliceal, cu exceptia calificärilor din domeniul sãnãtate si asistentã pedagogicã, si pentru clasele din invãtâmântul profesional, anul scolar are o duratã de 37 de saptãmâni de cursuri si se incheie la data de 23 iunie 2023:
Pentru clasele din invãtâmantul postliceal, având calificari din domeniul sânãtate și asistentã pedagogicã, durata cursurilor este stabilitä prin planurile-cadru de invãtämânt in vigoare

Sursa: EDUPEDU