În data de 22 Septembrie (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află urmatoarele proiecte:

  • Proiect de hotarâre pentru modificarea Anexei 3 al HCL nr. 20/28.02.023, privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public și domeniul privat al comunei Faraoani precum și valorile stabilite și reevaluate la data de 31.12.2022.
  • Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Faraoani, judetul Bacău, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și sedinta Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C Compania Regional de Apă Bacău S.A. din 02.10.2023/03.10.2023.
  • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacău pe anul 2023.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici actualizați, devizului general actualizat și deviz- rest de executat, pentru obiectivul de investiții “Infințare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Faraoani, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Angel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
  • Proiect de hotarâre privind acordarea unei subventii in suma de 138.000 lei din bugetul local al comunei Faraoani pentru finantarea serviciului public de salubritate pentru anul 2023.
  • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințã al Consiliului Local al comunei Faraoani pentru urmatoarele trei luni.
  • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Faraoani, pentru anul scolar 2023-2024.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de transport rutier pentru elevi comunei Faraoani, județul Bacău pentru anul scolar 2023-2024.
  • Proiect de horărâre privind aprobarea proiectului tehnic, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termica si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 Faraoani comuna Faraoani, judetul Bacau, aprobat pentru finantare prin Programul privind cresterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primaria Faraoani