În data de 20 Octombrie (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află urmatoarele proiecte:

  • Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Faraoani în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi ale ședinței AGA A.D.I.B. din data de 06.11.2023
  • Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Faraoani pentru ședința Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 06.11.2023
  • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacău pe anul 2023
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Faraoani, județul Bacău, pentru trim III, anul 2023
  • Diverse

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primaria Faraoani