În data de 19 Martie (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

  1. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței anterioare, din data de 08.02.2024.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Faraoani, județul Bacău
  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna Faraoani pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Compania Regional de Apă Bacău S.A. din 29.03.2024/01.04.2024;
  4. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Faraoani, judetul Bacău;
  5. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintã al Consiliului Local al comunei Faraoani pentru următoarele trei luni;
  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacău pe anul 2024
  7. Diverse

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primaria Faraoani