În data de 8 Februarie (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află urmatoarele proiecte:

  • Aprobarea Procesului-Verbal al sedintei anterioare, din data de 26.01.2024.
  • Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unitatii Administrativ-Teritoriale comuna FARAOANI pentru sedinta Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Compania Regional de Apă Bacău S.A. din 28/29.02.2024;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea participrii UAT Faraoani la apelul de proiecte cu titlul „Finantarea bibliotecilor din judetul Bacãu pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale si dotarea cu echipamente IT” din cadrul Planului National de Redresare si Rezilient (PNNR), Componenta 7. Transformare digitală, Operatinea Competente digitale, Capital Uman si Utilizarea Internetului, Investitia 117. Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale, Apel de proiecte numărul 2 – Finantarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a componentelor digitale si aprobarea Acordului de parteneriat al proiectului
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plateste pentru cât arunci în aria de delegare a operatorului S.C. SOMA S.R.L.”
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacău pe anul 2024
  • Proiect de hotărâre privind constituire fondului de rezerv bugetara la dispozitia Consiliului Local al Comunei Faraoani pe anul 2024
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 800.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar aferent anului 2023 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2024 la capitolul 70.02, titlul 71 Active Nefinanciare- investitia “Infiintare retea distributie gaze naturale”
  • Diverse.

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primaria Faraoani