În data de 20 Decembrie (a.c), începând cu ora 10:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află urmatoarele proiecte:

 • Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței anterioare, din data de 24.11.2023;
 • Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 83/24.11.2023 cu privire la aprobarea particiării Comunei Faraoani la linia de finanțare – Sprijun pentru înființarea de intreprinderi sociale în mediul rural – regiuni mai puțin dezvoltate, aferent obiectului de investiții – ACASA – Actiuni Comunitare Asumate prin Solutii Anteprenoriale”.
 • Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de administrare asupra unor imobile- drumuri, din proprietatea publică a Unitații Administrativ Teritoriale comuna Faraoani, în administrarea Statului Roman, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Autostrada Focsani-Bacău”
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în comuna Faraoani, judetul Bacău
 • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.
 • Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Faraoani, județul Bacău în A.G.A. Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi al sedintei AGA A.D.I.B. din data de 28.12.2023.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburanți pentru autoturismele și utilajele din dotarea Primariei Comunei Faraoani pentru anul 2024;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării parcului auto al Primăriei Comunei Faraoani, judetul Bacău.
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Faraoani, judetul Bacau pe anul 2023;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de pază în comuna Faraoani, pentru anul fiscal 2024;
 • Proiect de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 la nivelul comunei Faraoani;
 • Diverse

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primaria Faraoani