În data de 16 Aprilie (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

  1. Depunerea jurământului de către domnul consilier ANTAL-VAIDA DANIEL.
  2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței anterioare, din data de 19.03.2024.
  3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Faraoani, județul Bacău pentru sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apã Bacău S.A. din 19.04.2024/22.04.2024.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Faraoani, județul Bacău, pentru trim I, anul 2024.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2023 al Comunei Faraoani, județul Bacău.
  6. Diverse

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primaria Faraoani