În data de 28 Martie (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află urmatoarele proiecte:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr.3 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare r. 1078/1087 din 16.04.2018 încheiat între A.D.I.S. Bacäu si S.C. ECOSUD SA;
  • Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Faraoani în Grupul de actiune antibullying al Scolii Gimnaziale Nr. 1 Faraoani, in anul scolar 2022-2023;
  • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacău pe anul 2023.
  • Diverse

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primăria Faraoani