În data de 09 Mai (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află urmatoarele proiecte:

  • Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Faraoani la Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Confluente Băcăuane
  • Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 1000 lei, din bugetul local al comunei Faraoani, d-rei Cosa Veronica, domiciliată în comuna Faraoani, judetul Bacãu, pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormântarea defunctului Farcas Ion, cu domiciliul în Faraoani, str. Valea Dragã, nr. 15
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii cu Judetul Bacău și DGASPC Bacău, aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activitaății de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap și a contribuției Consiliului local Faraoani cu 35%/persona/lună pentru anul 2023;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova și comuna Faraoani pentru implementarea proiectului vizând educația și constientizarea publicului privind protecția mediului;
  • Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședintă al Consiliului Local al comunei Faraoani pentru următoarele trei luni;
  • Diverse

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primaria Faraoani