În data de 31 ianuarie (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află urmatoarele proiecte:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie pe trim. IV – 2022
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru utilizarea suprafetelor drumurilor comunale și pentru vehiculele lente, pentru anul fiscal 2023 la nivelul comunei Faraoani;
 • Proiect de de hotărâre privind organizarea rețelei scolare a unităților de învățământ din comuna Faraoani, pentru anul școlar 2023-2024;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Faraoani, pe anul 2023;
 • Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redeventei pentru suprafata de 58,29 m concesionat catre CMI Hone Narcisa din clădirea dispensarului uman din comuna Faraoani, judetul Bacau;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Local al Comunei Faraoani și Fundația de Sprijin Comunitar și a contractului de prestări servicii de educație de tip After School pentru anul 2023;
 • Proiect de hotărâre privind însusirea modificărilor intervenite asupra unor bunuri aparținând domeniului public al comunei Faraoani, judetul Bacäu;
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea salarilor pentru functionarii publici și a personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani pentru anul 2023;
 • Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și achitarea sumei de 2500 lei, reprezentând amendă Garda de Mediu;
 • Proiect de hotărâre privind însusirea raportului de inspecție a DGRFP lasi și a mâsurilor trasate, aprobarea suportării din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și achitarea sumei de 800 lei reprezentând amendă contraventionalã DGRFP lasi;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acține locală pentru anul 2023, pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Faraoani;
 • Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de administrare asupra nor imobile-drumuri, din proprietatea publică a UAT Faraoani, în administrarea Statului Român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, cuprinse în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica de interes national “Autostrada Focsani-Bacāu”
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul local al comunei Faraoani și Centrul Diecezan Caritas lași, a contractului de furnizare de servicii social-medicale pentru perioada aprilie-decembrie 2023;

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primăria Faraoani