În data de 28 februarie (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află urmatoarele proiecte:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind gospodărirea și infrumusețarea comunei Faraoani pentru perioada 2023-2024;
  2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din uz și casarea unor obiecte de inventar din domeniul privat al UAT Faraoani;
  3. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local al comunei Faraoani pe anul 2023;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022 al comunei Faraoani, județul Bacău;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public si domeniul privat al comunei Faraoani precum și a valorilor stabilite și reevaluate la data de 31.12.2022;
  6. Privind actualizarea componentei comisilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Faraoani;
  7. Privind aprobarea finanțării cu suma de 40.000 lei, din bugetul local, a Clubului Sportiv Faraoani, pentru anul 2023;
  8. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedință al Consiliului local al comunei Faraoani pentru următoarele trei luni.

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primăria Faraoani