În data de 12 Decembrie (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află urmatoarele proiecte:

 1. Proiect de hotärâre privind finantarea participarii elevilor din învãtamântul primar înscrisi în unitatile de învatamant de stat din comuna Faraoani, la programul „ Scoalã dupà scoalã” în anul scolar 2022-2023;
 2. Proiect de hotärâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generalã a Asociatiei deDezvoltare Intercomunitarã Bacäu – A.D.I.B în vederea exercitärii votului Consiliului local al comunei Faraoani;
 3. Proiect de hotärâre privind infiintarea Serviciului de gestionare a câinilor farà stapân în comuna Faraoani;
 4. Proiect de hotärâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani;
 5. Proiect de hotârâre privind delegarea gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor färà stãpân al comunei Faraoani;
 6. Proiect de hotärâre privind aprobarea prelungirii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale nr. 1869 din 14.02.2022 cu act aditional perioada ianuarie-martie 2023;;
 7. Proiect de hotärâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023;
 8. Proiect de hotärâre privind stabilirea taxei de pazã, pentru anul 2023;
 9. Proiect de hotärâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2023;
 10. Proiect de hotarâre privind aprobarea achizitionarii unui autoturism DACIA DUSTER, necesar pentru buna desfasurare a activitatii institutiei Primariei comunei Faraoani;
 11. Proiect de hotärâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;
 12. Proiect de hotärâre privind acordarea unei subventii din bugetul local al comunei Faraoani pentru finantarea serviciului public de salubritate;

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de primar Ciuraru Pal Cristina

Sursa: Primăria Faraoani