În data de 19 Aprilie (a.c), începând cu ora 13:00 a fost convocată o noua sedință a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi se află urmatoarele proiecte:

 • 1.Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru cresterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din sure fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu; Initiator : Antal Mihai-consilier local
 • 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Faraoani la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinantare cu Administratia Fondului pentru Mediu(rabla local); Initiator:Antal Mihai-consilier local
 • 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a comunei Faraoani, în calitate de membru, către Asociația Grupul de Actine Localã “Confluente Moldave“, în cuantum de 15.000 lei, pentru anul 2023; Initiator:Ciuraru-Pal Cristina-primar
 • 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a comunei Faraoani, în calitate de membru, catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã pentru Salubrizare Bacău, în cuantum de 8.000 lei, pentru anul 2023; Initiator:Ciuraru-Pal Cristina-primar
 • 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, judetul Bacau; Initiator:Ciuraru-Pal Cristina-primar
 • 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Faraoani, judetul Bacău pe trimestrul I, anul 2023; Initiator:Ciuraru-Pal Cristina-primar
 • 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrârilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii “Modernizare drumuri publice, comuna Faraoani, judetul Bacău“, aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categorile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; Initiator:Ciuraru-Pal Cristina-primar
 • 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune, casarea si valorificarea miloacelor fixe din patrimoniul privat al UAT Faraoani, în urma inventarierii anuale la 31.12.2022; Initiator:Ciuraru-Pal Cristina-primar
 • 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru transportul de persoane în regim de taxi pe raza comunei Faraoani, judetul Bacäu;
 • 10.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “Achizitie tractor pentru comuna Faraoani, judetul Bacau, Initiator:Ciuraru-Pal Cristina-primar
 • 11.Proiect de hotärâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Comuna Faraoani; Initiator:Ciuraru-Pal Cristina-primar

Ședințele de Consiliul local sunt publice și oricine poate participa. 

Sursa: Primaria Faraoani