Luni , 22.03.2021 are loc o nou sedinta Consiliu Local Faraoani începând cu ora 13:00.Mai jos regăsiți ordinea de zi:

1️⃣ Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Faraoani pentru trimestrul IV 2020;

2️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei Faraoani;

3️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 pentru beneficiarii ajutorului social;

4️⃣ Proiect de hotărâre privind numirea a doi reprezentanți ai CL Faraoani în CA al ADIZM BACAU;;

5️⃣ Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr 8418/30.09.2019 încheiat cu SC MAGISAN SRL și închirierea prin încredințare directa a suprafetei de 59,06 mp din clădirea dispensarului Faraoani și a suprafetei de 220,65 mp curți – construcții către SC ALERINA PHARM SRL, cu destinația unitate farmaceutica;

6️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de realizare a Strategiei de dezvoltare locală durabilă a cumunei Faraoani pentru perioada 2021-2027;

7️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului maxim de carburant pentru autoturismele și utilajele din dotarea Primărie Faraoani pentru anul 2021;

8️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între CL Faraoani și Centrul Diecezan Caritas Iași și a contractului de furnizare de servicii social-medicale în anul 2021

9️⃣ Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare al unităților de învățământ din com. Faraoani, pentru anul scoală 2021-2022;

🔟 Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din inventarul UAT Faraoani;

1️⃣1️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea materiei impozabile pentru anul fiscal 2021;

1️⃣2️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea comunei Faraoani pentru perioada 2021-2022;1️⃣3️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului Școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de la Școală gimnaziala nr 1 Faraoani, Jud Bacău;

1️⃣4️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizatiei la ADIS Bacău pentru anul 2021

1️⃣5️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării prin transfer a sumei de 50000 de lei pentru lucrările care se vor executa la biserica Româno Catloca ” Sf Anton de Padova” din comuna Faraoani, în anul 2021

;1️⃣6️⃣Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local Faraoani care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru anul 2020 ale secretarului general UAT Faraoani;

1️⃣7️⃣Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Faraoani;1️⃣8️⃣Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru următoarele trei luni

1️⃣9️⃣ diverse;

Toate proiectele sunt inițiate de către Ciuraru-Pal Cristina – Primar Comuna Faraoani

©️©️ ComunaFaraoani.ro