În urma ședinței din data de 28 februarie 2023 a fost aprobată actualizarea componentei comisiilor din Primaria Faraoani. Comisiile sunt formate din consilieri locali și sunt împărțite astfel :

  • Comisia – amenajarea teritoriului, protecția mediului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;
  • Comisia – buget finanțe, pentru programul de dezvoltare economico-socială,administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, comert, servicii;
  • Comisia – juridică, apararea ordinii și liniștii publice , a depturilor cetățenilor, învățământ , sănătate,cultură,protecție socială, activități sportive și recreative

Astăzi facem cunoștință cu membrii primei comisii.

Acestă hotărâre a fost votată de cei 14 consilieri prezenți, cu 14 voturi “pentru”.

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

  1. analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
  2. se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
  3. întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

  Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.

Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

Sursa: Parte integrantă din Ordonanţă 35/2002Lege5.ro

Sursa: Primaria Faraoani