În atentia cetatenilor Comunei Faraoani, care s-au inscris pe site-ul Administratiei de Mediu in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, aceștia trebuie să se prezinte la Primaria Faraoani pentru semnarea contractelor de finanțare împreună cu urmatoarele documente !

  • actul de identitate;
  • certificatul de mostenitor in copie semnata conform cu originalul de catre solicitant-daca este cazul;
  • actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate si certificatul de inmatriculare) sau alte documente jusitificatice privind dreptul de proprietate, in copie semnata conform cu originalul de catre solicitant;
  • imputericire, daca este cazul;
  • certificat de atestare fiscala prin care atesta ca solicitantul nu este inregistrat cu obligatii restante de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor, contributiilor catre bugetul local;
  • certificat de atestare fiscala prin care atesta ca solicitantul nu este inregistrat cu obligatii restante de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor, contributiilor catre bugetul de stat de la ANAF;
  • cazier judiciar;
  • extras de cont cu mentionarea titularului si a contului IBAN.