Colectare deșeuri se v-a face dupa programul de mai jos.

🗑DEȘEURI REZIDUALE ( MENAJERE) :- ODATA PE SĂPTĂMÂNĂ, ÎN ZIUA DE JOI ;

📦DEȘEURI RECICLABILE DE HÂRTIE, CARTON, PLASTIC, METAL :02 SEPTEMBRIE 2021;07 OCTOMBRIE 2021; 04 NOIEMBRIE 2021;02 DECEMBRIE 2021 ;

♻️DEȘEURI RECICLABILE DE STICLĂ :SE VOR DEPOZITA ÎN CONTAINERUL VERDE ( 1100 L), AMPLASATE PE PLATFORMELE DE COLECTARE SELECTIVĂ DE PE RAZA COMUNEI ;

🛏DEȘEURI VOLUMINOASE ( EX: MOBILIER, SALTELE , ETC) :SE VOR DEPOZITA PE PLATFORMELE DE COLECTARE SELECTIVĂ DE PE RAZA COMUNEI, DE UNDE VOR FI RIDICATE DE CĂTRE S.C. SOMA S.R.L. ÎN CADRUL A DOUĂ CAMPANII ANUALE CE VOR FI ANUNȚATE ÎN PREALABIL DE COMUN ACORD CU PRIMĂRIA;DEȘEURI PERICULOASE (EX: CUTII DE VOPSEA, BIDOANE DILUANT, ETC) :SE VOR DEPOZITA PE PLATFORMELE DE COLECTARE SELECTIVĂ DE PE RAZA COMUNEI, DE UNDE VOR FI RIDICATE DE CĂTRE OPERATOR IN DOUA CAMPANII ANUALE , DATA FIIND ANUNȚATĂ ÎN PREALABIL DE COMUN ACORD CU PRIMĂRIA ,

🏠DEȘEURI PROVENITE DIII RENOVAREA CONSTRUCTIILOR SAUDESFIINȚAREA LOR ( MOL.OZ) :SE VOR COLECTA CONTRA COST LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI ( CONTRACT INDIVIDUAL PENTRU ACESTE SERVICII ).

Notă : Conform art. 7, alin 1, lit „h”, din HCL Faraoani nr. 12 / 22.03.2021 SE INTERZICE CU DESĂVÂRȘIIRE depozitarea deșeurilor de orice natură, inclusiv etemită și moloz pe marginea drumurilor, în șanțuri, pe pârâuri, în gropi , pe pârloage și pe domeniul public.Nerespectarea obligațiilor prevăzute la articolul mai sus menționat, de către cetățeni și agenți economici, ‹:onform art. 11, alin. l din HCL Faraoani, se sancționează cu:💵Amendă de la 100 la 2000 de lei pentru persoane fizice ;

💵Amendă de la 200 la 4000 de lei pentru persoane juridice .

SURSA : PRIMARIA COMUNEI FARAOANI