Update: 15.06.2023

Consiliul Local a avut o ședință “de îndata” și a aprobat noua sumă.

Update: 12.06.2023

În urma verificării cererilor de finanțare la nivelul GAL CONFLUENTE MOLDVE, proiectul depus de către Primăria Faraoani a fost declarat ELIGIBIL , obtinând un punctaj total de 26 pct , situîndu-se pe locul 6.

Deoarece suma disponibila pentru sesiunea 1 este de 155702,87 euro, doar primele 5 proiecte primesc finantare. Suma rămasă în proiect este de 31,498,10 euro.

Drep urmare dăcă Primăria Faraoani modifică suma inițială ( 40000 de euro) în suma rămasă, urmează să fie declarată selectată. (în termen de 5 zile)

Sursa: GAL

STIRE INIȚIALĂ

În cadru ședinței de Consiliu Local din data de 19.04.2023, a fost supusă votului o hotărâre prin care se aproba necesitatea și oportunitatea achiziționarea unui TRACTOR care va deservii celor 3932 locuitori ai comunei.

Hotărârea a trecut cu 14 voturi “pentru” din cei 14 consilieri prezenți.

Utilajul trebuie să se încadreze în urmatoarele carcteristici:

  • putere motor : minim 100 cp ;
  • cuplare tractiune 4×4 electrohidraulica;
  • rezervor combustibil: minim 100 l

Valoarea proiectului: 255.938,13 RON fara TVA ( 304.566,37 RON cu TVA) . Finanțarea proiectului nu este încă stabilita, dar au fost găsite doua posibile surse, una prin Programul National de Dezvoltare Rurala (P.N.D.R) și alta prin GAL Confluente Moldave

Primaria Faraoani se obligă/garantează

  • să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenantã a investitiei pe o perioadã de minim 5 ani de la data efectuarii ultimei plăți în cadrul Proiectului;
  • asupra faptului că acest Proiect de investitii nu va genera niciun fel de venit sau profit;
  • să asigure din fondurile prevăzute în bugetul local, sumele ce reprezintă cheltuielile neeligibile ale Proiectului;

Reprezentantul legal al comunei Faraoani este primarul , doamna Ciuraru-Pal Cristina, în dubla sa calitate de primar și de ordonator principal de credite. Doamna Ciuraru Pal Cristina este reprezentantul legal al comunei Faraoani, în relația cu Grupul de Acțiune Locala Confluente Moldave și implicit AFIR, pe toată durata implementării proiectului.

Aici regăsiti hotarerea.