În urma ședinței din data de 31 ianuarie 2023 a fost aprobat Planul de acțiune locală pentru anul 2023 privind beneficiarii de ajutor social din comuna Faraoani. Acesta a fost votat și aprobat în unanimitate, 14 voturi PENTRU din 14 consilieri prezenți.

Beneficiarii ajutorului social trebuie sa îndeplinească în fiecare luna (conform graficului de mai jos) urmatoarele. Aceștia sunt coordonați de catre viceprimar (Virgil Benedic)

 1. Ianuarie– Deszăpezire (împrăștiat material antiderapant de-a lungul drumurilor comunale) și colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar.
 2. Februarie– Decolmatarea șanțurilor și a podețelor, toaletarea copacilor, igienizarea cursurilor apelor  și colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar.
 3. Martie– Decolmatarea șanțurilor și a podețelor, toaletarea copacilor, igienizarea cursurilor apelor , colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar și colectarea suplusului de material antiderapant de-a lungul drumurilor comunale și județene.
 4. Aprilie– Lucrări de amenajare și întreținerea spațiilor verzi de pe raza comunei, văruitul arborilor de pe domeniul public, igienizarea cursurilor apelor, amenajarea locurilor de joacă, colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar și întreținerea șanțurilor aferente drumurilor comunale prin cosirea cu ajutorul motocoaselor.
 5. Mai– Decolmatarea șanțurilor și a podețelor de-a lungul drumurilor comunale ( cositul vegetației, curățarea și reamenajarea rigolei), colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar și întreținerea șanțurilor aferente drumurilor comunale prin cosirea cu ajutorul motocoaselor.
 6. Iunie– Curățarea și amenajarea spațiilor de depozitare a lemnelor de foc din incinta instituțiilor publice locale ( școli, grădinițe, primărie), cositul vegetației, eliminarea tufișurilor de măceș, colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar și întreținerea șanțurilor aferente drumurilor comunale prin cosirea cu ajutorul motocoaselor.
 7. Iulie– Aprovizionarea și depozitarea lemnelor de foc pentru instuțiile publice locale, cositul vegetației, colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar și întreținerea șanțurilor aferente drumurilor comunale prin cosirea cu ajutorul motocoaselor.
 8. August– Igienizarea domeniului public, întreținerea parcurilor de joacă, igienizarea cursurilor de apă și colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar.
 9. Septembrie– Pregătirea și igienizarea instituțiilor de învățământ pentru începerea anului școlar 2023 și colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar.
 10. Octombrie– Decolmatarea șanțurilor și a podețelor de-a lungul drumurilor comunale (cositul vegetației, curățarea și reamenajarea rigolei), igienizarea cursurilor apelor, colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar și aprovizionarea și distribuirea materialului antiderapant pe drumurile comunale.
 11. Noiembrie– Pregătirea comunității pentru sezonul rece și colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar.
 12. Decembrie–  Amenajarea comunei pentru sărbătorile de iarnă, împrăștiat material antiderapant pe drumurile comunale și colectarea gunoaielor de-a lungul drumurilor comunale și județene ori de câte ori este necesar.