Datorită riscului major existent având în vedere contextul epidemiologic național și județean sub aspectul evoluției gripei aviare înalt patogene la păsări domestice și sălbatice,în vederea limitării difuzării gripei aviare se impune necesitatea aplicării cu strictete a urmatoarelor măsuri la nivelul gospodăriilor populației, după cum urmează:
-se interzice orice contactul direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și gâstele, utilizându-se garduri sau plase.
Astfel, este interzis accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturalã.
– se recomandă separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a ratelor și gâștelor de alte păsări domestice;
-se va evita prin toate mijloacele cresterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zona acoperită la care nu pot avea acces păsările salbatice;
– se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață
accesibile păsărilor sălbatice;
-se va evita intrarea mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice, miscările limitându-se la o singură personă (proprietarul exploatației);
-se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte speci de mamifere, inclusiv rozatoare și alte animale de companie;
-se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducer/diseminări unei eventuale infectii prin folosirea de încălțăminte diferita în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfectia țncălțâmintei;
-se interzice regruparea pasarilor domestice și a altor păsări ținute în captivitate cu ocazia târgurilor, piețelor, expozițiilor sau a altor reuniuni;

Toate cazurile de îmbolnăvire sau mortalitate la păsările din gospodariile populatiei sau la păsările salbatice vor fi anunțate fără întârziere medicului veterinar de liberă practică împuternicit de la nivelul fiecarei circumscripții sanitar veterinare de asistența sau la DSSA Bacau, telefon 0234 4586233;fax 02345866372; e mail: office-bacau@ansvsa.ro

Sursa: Primaria Faraoani