In data de 26.11.2021, incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte:

 1. Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului local at comunei Faraoani, pe anul 2021;
  Initiator — Ciuraru-Pal Cristina — primar
 2. Proiect de hotârâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Faraoani pentru
  sedinta Adunârii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionalâ de Apâ Bacâu S.A din data de
  06.12.2021;
  Initiator — Ciuraru-Pal Cristina — primar
 3. Diverse.