In data de 17 Mai (a.c), incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte: 

1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021 al comunei Faraoani;

2- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Faraoani, pentru trimestrul I al anului 2022;

3- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022;

4- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, pentru anul 2022;

5- Proiect de hotărâre privind “Achiziția unor sisteme inteligente de management local în comuna Faraoani, Jud Bacău” ;

6- Proiect de hotărâre privind ” Achiziționarea stații de încărcare pentru vehiculele electrice în comuna Faraoani” ;

7- Proiect de hotărâre privind ” Actualizarea și transpunerea în format GS a Planului de Urbanism General al comunei Faraoani, Jud Bacău” ;

8- Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute asupra terenului în suprafață de 34 mp în favoarea DELGAZ GRID SA pentru amplasarea unui stâlp SE10 și culoar pentru conducte în satul Faraoani Com Faraoani, Jud Bacău;

Toate proiectele de pe ordinea de zi sunt inițiate de către Ciuraru-Pal Cristina, prima al comunei Faraoani. Reamintim faptul ca toate ședințele de consiliu local sunt publice și oricine poate lua parte la acestea.

Sursa alternativa: CF