In data de 28 Iunie (a.c), incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte: 

1. Proiect de hotärâre privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, pe anul 2022;
2. Proiect de hotärâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei la patrimoniul A.D.I.B pentru anul 2022;
3. Proiect de hotärâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei la patrimoniul A.D.I.S pentru anul 2022;
4. Proiect de hotärâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani;
5. Proiect de hotärâre privind alocarea sumei de 50.000 lei pentru organizarea sarbatorii „,O searà impreunä” in comuna Faraoani;
6. Proiect de hotärâre privind aprobarea achizitionärii servicilor juridice de asistentà și reprezentare juridicä a AT Faraoani;
7. Proiect de hotärâre privind aprobarea cuantumului compensatiei in bani acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitäti preväzute in programul Serviciului voluntar pentru Situatii de Urgentà;
8. Proiect de hotärâre privind aprobarea alocärii prin transfer a sumei de 30.000 lei pentru lucrärile care se vor executa la biserica romano-catolicà,, Sfântul Anton de Padova” din comuna Faraoani, judetul Bacàu;
9. Proiect de hotärâre privind alegerea presedintelui de sedintà pentru urmätoarele trei luni.
10. Proiect de hotärâre privind constatarea incetàrii de drept, ca urmare a demisiei, mandatului de consilier local al d-lui Jusca lulian si vacantarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local Faraoani.
Toate proiectele sunt inițiate de către Ciuraru-Pal Cristina – primar.

Sursa: Primăria Faraoani