In data de 14.12.2021, incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte:

 1. Proiect de hotârâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022;
  Initiator — Ciuraru-Pal Cristina – primar
 2. Proiect de hotârâre privind aprobarea taxei de pazâ in comuna Faraoani pentru anul fiscal 2022;
  Initiator — Ciuraru-Pal Cristina – primar
 3. Proiect de hotârâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul fiscal 2022;
  Initiator — Ciuraru-Pal Cristina – primar
 4. Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani pe anul 2022;
  Initiator — Ciuraru-Pal Cristina – primar
 5. Proiect de hotârâre privind aprobarea cuantumului burselor de merit si de ajutor social pentru
  elevii de la §coaIa gimnazialâ nr.1 Faraoani, judetul Bacâu, pentru anul #coIar 2021-2022;
  Initiator – Ciuraru-Pal Cristina – primar
 6. Diverse