Team of plumbers with tool box in boiler room. Handymen in uniform fixing pipe flat vector illustration. Service, maintenance, occupation concept for banner, website design or landing web page

În cadrul sedintei extraordinare din luna septembrie, alesii locali au aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico economici, lista de investitii dar și suma cu care Primaria Faraoani participă la Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău 2014-2020.

Conform proiectului, acesta propune extinderea rețelei de alimentare cu apa, a rețelei de canalizare și a stației de epurare din comuna Faraoani.

Pentru sistemul de alimentare cu apă și apă uzată sunt propuse urmatoarele lucrări:

  • Desfiintarea statiei de tratare existenta (CL17); –
  • Desfiintarea statiei de pompare existenta (CL17);
  • Realizare statie de reclorinare Qtr=12.5 l/s (CL17);
  • Realizare rezervor V=100 mc, langa rezervorul existent V=700 mc (CL17);
  • Realizare 4 stații de pompare in SP Faraoani (catre GA Faraoani) (CL17);
  • Extinderea retelei de distributie L=1672 m (CL13);
  • Extindere conducte de canalizare L=4229 m și 127 racorduri;

În cadru studiului de fezabilitate a fost calculat un volum total necesar de înmagazinare pentru anul 2030 de 800 mc . Știm că volumul rezervorului de apă existent este de 700 mc, rezultă că v-om mai avea nevoie de un nou rezervor proiectat de 100 mc. Noul rezervor va fi suprateran, de tip metalic și urmeaza sa fie amplasat în GA1 *, langă cel vechi.

În amplasamentul GA* 1 Faraoani va fi amplasată o stație de pompare și un echipament de re-clorinare cu debitul Qtr=12.5 l/s. De aici se va realiza pomparea către rezervorul din gospodăria de apă existenta (GA2 Faraoani).

Primaria Faraoani a alocat suma de 239.717,93 lei , fără TVA (preț curent) reprezentând 2% din valoarea deficitului de finanțare (94% din valoarea cheltuielilor eligibile). Investitia se derulează pe 5 ani, în perioada 2020-2025, dar cum știm sunt mari șanse ca aceste termene să fie depasite.

Sursa: Comunicat ANPM, Comunicat Primaria Faraoani

GA* – gospodăria de apă