Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau, derulează în această perioadă activitățile necesare elaborării Studiului de oportunitate privind extinderea sistemului de Transport Public local în zona Metropolitană Bacău.

În vederea stabilirii celor mai bune soluții, este necesară identificarea tiparelor de deplasare și a nevoilor de mobilitate ale locuitorilor.

În acest sens, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne sprijini în demersul nostru de a îmbunătăți mobilitatea și calitatea vieții în zona Metropolitană Bacău, prin completarea prezentului chestionar.

În cadrul acestui chestionar nu vi se vor solicita informații cu caracter personal privind identitatea (chestionarul este trimis anonim), tocmai de aceea, în vederea atingerii obiectivelor vă rugăm să răspundeți la întrebări cât mai exact și veridic.

LINK CHESTIONAR