In data de 04.11.2022 a inceput campania de vaccinare antirabica in mediul silvatic pe raza judetului Bacau care se va efectua prin distribuirea mometilor vaccinale cu ajutorul avionelor pe suprafete intinse sau in zone greu accesibile iar in jurul localitatilor manual prin gestionari fonduritor cinegetice, cu asistenta din partea medicitor veterinari aficiali.
Actiunea se realizeaza in conformitate cu legislatia sanitar veterinara in vigoare:
Hotararea Guvernului nr.632 din 23 august 2018 privind modificarea Hotarari Guvernuiai nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea rabie in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

Scopul final al actinii de vaccinare este recunoasterea Indemnitatii teritorictoi Romaniei fata de unele boli transmisibile ale animalelor, care pot influenta direct sau indirect schimburile comerciale cu animale vi, produse si subproduse de origine animala. Acesta reprezentand obiectivul fundamental al activitatilor de supraveghere, prevenire si combatere a bolilor transmisibite ale animalelor.

Sursa: Primaria Faraoani