În vederea refacerii rezervei de apă potabilă în bazinul de retenţie V=700 mc aferent Sistemului de Alimentare cu Apă al comunei Faraoani, în perioada 01.07 – 15.07.2023, în intervalul orar 06:00 – 09:00 şi 18:00 – 22:00, suntem nevoiţi să sistăm furnizarea apei potabile pentru consumatorii de pe:

  • Aleea Trandafirilor,
  • Gradiniţei,
  • Tineretului,
  • Cacova Mică,
  • Moghioruş,
  • Principală (de la E85 până la nr. 90)
  • Valea de Jos.

S.C. CRAB S.A. reaminteşte utilizatorilor comunei Faraoani că folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer, pe timp de vară, duce la o creştere a consumurilor peste capacitatea maximă instalată a sistemului de alimentare cu apă, ceea ce determină dificultăţi în asigurarea unui nivel minim de apă în rezervor care să permită pomparea în regim normal, aspect ce ne obliga să aplicăm restricţii în furnizarea apei potabile.

Sursa: CRAB SA