In vederea refacerii rezervei de apă potabilă în bazinul de retenție V=700 mc, aferent sistemului de Alimentare cu Apă al Comunei Faraoani cât și a creșteri consumurilor peste capacitatea maxima instalată a sistemului de alimentare cu apă, în perioada 01.06.2023-15.06.2023, programul de fumizare a apei în com.Faraoani va fi după cum urmează :

Pentru următoarele străzi, apa va fi sistată între orele 06:00 – 09:00 și 18:00 – 22:00
Str. Valea de Jos cu aleile adiacente;
Str. Principala de la E85 pana la numărul 90;
Str. Moghioruș;
Str. Cacova Mică;
Str. Tineretului;
Str. Gradiniței;
Aleea Trandafirilor.

SC CRAB SA, reamintește utilizatorilor Comunei Faraoani, că folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer pe timp de vara, duce la o crestere a consumurilor peste capacitatea maxima instalata a sistemului de alimentare cu apă, ceea ce determină dificultati în asigurarea unui nivel minim de apă în rezervor care sa permită pomparea în regim normal, lucru ce ne obliga sa aplicăm restrictii în furnizarea apei potabile.

Sursa: SC CRAB SA