CONVOCARE SEDINTA CONSILIU LOCAL MAI 2022

In data de 17 Mai (a.c), incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte:  1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021 al comunei Faraoani; 2- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Faraoani, pentru trimestrul I al anului 2022; 3- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap…

Read More

CONVOCARE SEDINTA CONSILIU LOCAL DECEMBRIE 2021

In data de 14.12.2021, incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte: Proiect de hotârâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina – primar Proiect de hotârâre privind aprobarea taxei de pazâ in comuna Faraoani pentru anul fiscal 2022;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina – primar Proiect de hotârâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul fiscal 2022;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina – primar Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului local al comunei…

Read More

CONVOCARE SEDINTA CONSILIU LOCAL NOIEMBRIE 2021

In data de 26.11.2021, incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte: Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului local at comunei Faraoani, pe anul 2021;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina — primar Proiect de hotârâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Faraoani pentrusedinta Adunârii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionalâ de Apâ Bacâu S.A din data de06.12.2021;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina — primar Diverse.

Read More

SEDINTA CONSILIU LOCAL | 22.03.2021

Luni , 22.03.2021 are loc o nou sedinta Consiliu Local Faraoani începând cu ora 13:00.Mai jos regăsiți ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Faraoani pentru trimestrul IV 2020; Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei Faraoani; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 pentru beneficiarii ajutorului social; Proiect de hotărâre privind numirea a doi reprezentanți ai CL Faraoani în CA al ADIZM BACAU;; Proiect de hotărâre…

Read More

PRIMA SEDINTA A NOULUI CONSILIU LOCAL

Joi , 05.11.2020 are loc prima ședința a noului Consiliu Local Faraoani începând cu ora 13:00.Mai jos regăsiți ordinea de zi: Depunerea jurământului de către consilieri Farcas Cristinel și Ciuraru Ion; Proiect pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Faraoani; Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședința; Proiect de hotărâre pentru alegerea viceprimarului comunei Faraoani; Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate; Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Faraoani, trimestrul III 2020; Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani; Proiect de hotărâre privind…

Read More