SEDINTA CONSIULIU LOCAL SEPTEMBRIE 2022

In data de 23 Septembrie (a.c), incepand cu ora 13:00 a fos convocata o noua sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte: 1.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Cons.local Faraoani in Consiliul de Administrate al Scolii gimnaziale Nr.1 anul scolar 2022-2023;2.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Faraoani in Comisiade Evaluare si Asigurare a Calitätii constituita la nivelul Scolii Nr.1 Faraoani,anul scolar 2022-2023;3.Proiect de hotärâre privind aprobarea contributiei ce revine comunei Faraoani, pe ani 2019,2020, 2021 si anul 2022 la patrimoniul…

Read More

CONVOCARE SEDINTA CONSILIU LOCAL IUNIE 2022

In data de 28 Iunie (a.c), incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte:  1. Proiect de hotärâre privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani, pe anul 2022;2. Proiect de hotärâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei la patrimoniul A.D.I.B pentru anul 2022;3. Proiect de hotärâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei la patrimoniul A.D.I.S pentru anul 2022;4. Proiect de hotärâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Faraoani;5. Proiect de hotärâre privind…

Read More

CONVOCARE SEDINTA CONSILIU LOCAL MAI 2022

In data de 17 Mai (a.c), incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte:  1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021 al comunei Faraoani; 2- Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Faraoani, pentru trimestrul I al anului 2022; 3- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap…

Read More

CONVOCARE SEDINTA CONSILIU LOCAL DECEMBRIE 2021

In data de 14.12.2021, incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte: Proiect de hotârâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina – primar Proiect de hotârâre privind aprobarea taxei de pazâ in comuna Faraoani pentru anul fiscal 2022;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina – primar Proiect de hotârâre privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul fiscal 2022;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina – primar Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului local al comunei…

Read More

CONVOCARE SEDINTA CONSILIU LOCAL NOIEMBRIE 2021

In data de 26.11.2021, incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte: Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului local at comunei Faraoani, pe anul 2021;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina — primar Proiect de hotârâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Faraoani pentrusedinta Adunârii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionalâ de Apâ Bacâu S.A din data de06.12.2021;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina — primar Diverse.

Read More

SEDINTA CONSILIU LOCAL | 22.03.2021

Luni , 22.03.2021 are loc o nou sedinta Consiliu Local Faraoani începând cu ora 13:00.Mai jos regăsiți ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Faraoani pentru trimestrul IV 2020; Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al comunei Faraoani; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 pentru beneficiarii ajutorului social; Proiect de hotărâre privind numirea a doi reprezentanți ai CL Faraoani în CA al ADIZM BACAU;; Proiect de hotărâre…

Read More

PRIMA SEDINTA A NOULUI CONSILIU LOCAL

Joi , 05.11.2020 are loc prima ședința a noului Consiliu Local Faraoani începând cu ora 13:00.Mai jos regăsiți ordinea de zi: Depunerea jurământului de către consilieri Farcas Cristinel și Ciuraru Ion; Proiect pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Faraoani; Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședința; Proiect de hotărâre pentru alegerea viceprimarului comunei Faraoani; Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate; Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Faraoani, trimestrul III 2020; Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Faraoani; Proiect de hotărâre privind…

Read More