CONVOCARE SEDINTA CONSILIU LOCAL NOIEMBRIE 2021

In data de 26.11.2021, incepand cu ora 13:00 a fos convocata o nou sedinta a Consiliului Local Faraoani. Pe ordinea de zi de afla urmatoarele proiecte: Proiect de hotârâre privind rectificarea bugetului local at comunei Faraoani, pe anul 2021;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina — primar Proiect de hotârâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Faraoani pentrusedinta Adunârii Generale a Actionarilor a S.C. Compania Regionalâ de Apâ Bacâu S.A din data de06.12.2021;Initiator — Ciuraru-Pal Cristina — primar Diverse.

Read More